Kompressor

Bilens luftkonditioneringskompressor är hjärtat i luftkonditioneringssystemet och kraftkällan för kylmediet att cirkulera i systemet.När den automatiska ac-kompressorn fungerar suger den in flytande köldmedium med låg temperatur och lågt tryck och släpper ut det gasformiga högtrycksköldmediet med hög temperatur från utloppsänden.Bilkompressorn ansvarar endast för att komprimera och transportera köldmedieånga i luftkonditioneringen och kan inte kyla sig själv.Inget läckage, inget onormalt ljud och tillräckligt tryck är kvalificerade produkter.Kompressorer är indelade i två typer: oföränderlig deplacement och variabel deplacement.Enligt olika arbetsprinciper kan luftkonditioneringskompressorer delas in i kompressorer med fast deplacement och kompressorer med variabelt deplacement.Enligt olika arbetssätt kan kompressorer generellt delas in i kolv- och roterande typer.Vanliga kolvkompressorer inkluderar typ av vevaxelvevstång och typ av axialkolv, och vanliga roterande kompressorer inkluderar roterande skoveltyp och spiraltyp.