Förångarkärna

Avdunstning är den fysiska processen att omvandla vätska till gasformigt tillstånd.Generellt sett är en förångare ett föremål som omvandlar ett flytande ämne till ett gasformigt tillstånd.Det finns ett stort antal förångare i branschen, varav förångare som används i kylsystem är en av dem.Förångaren är en mycket viktig del av de fyra huvuddelarna av kylning.Den lågtemperaturkondenserade vätskan passerar genom förångaren, utbyter värme med uteluften, förångas och absorberar värme och uppnår effekten av kylning.Förångaren består huvudsakligen av två delar, en värmekammare och en förångningskammare.Värmningskammaren tillhandahåller den värme som krävs för avdunstning till vätskan för att främja kokning och förångning av vätskan;förångningskammaren separerar gas- och vätskefasen helt.