Avgasrör

Avgasgrenröret är anslutet till motorns cylinderblock, och avgaserna från varje cylinder samlas upp och styrs in i avgasgrenröret med grenade rörledningar.Huvudkravet för det är att minska avgasmotståndet så mycket som möjligt och undvika ömsesidig interferens mellan cylindrarna.När avgaserna är för koncentrerade kommer cylindrarna att störa varandra, det vill säga när en cylinder håller på att uttömmas träffar den bara de outtömda avgaserna från andra cylindrar.På så sätt kommer det att öka motståndet i avgaserna och därigenom minska motorns effekt.Lösningen är att separera avgaserna från varje cylinder så mycket som möjligt, en gren för varje cylinder, eller en gren för två cylindrar, och att förlänga varje gren så mycket som möjligt och forma den självständigt för att minska den inbördes påverkan av gasen i olika rör.

12Nästa >>> Sida 1/2