Expansionsventil

Expansionsventilen är vanligtvis installerad mellan vätskebehållaren och förångaren.Expansionsventilen gör att det flytande köldmediet med medeltemperatur och högtryck blir lågtemperatur- och lågtrycksvåt ånga genom sin strypning, och sedan absorberar köldmediet värme i förångaren för att uppnå kyleffekten.Expansionsventilen styr ventilflödet genom ändringen av överhettningen vid förångarens ände för att förhindra uppkomst Otillräckligt utnyttjande av förångarytan och cylinderknackning.

12Nästa >>> Sida 1/2