Sammanfattning av auto AC-underhåll och vanliga fel och fallanalys av billuftkonditionering 18

Tryckbedömningsfel

Om högtrycksmätaren visar normalt tryck och lågtrycksmätaren visar högt tryck, betyder det attautomatisk AC-förångaretryckregulator, förbiledningsventil för het gas och insugningsgasventil är felaktiga eller justerade;

Om utloppsluftens temperatur är hög och tryckmätaren indikerar normalt eller högt och lågtrycket ökar något,expansionsventilfiltret är blockerat;

Om högtrycksmätaren indikerar över normalt tryck, lågtrycksmätaren indikerar under normalt tryck, och mottagartorken och ledningarna är frusna, är mottagningstorkens skärm igensatt.

Om högtrycksmätaren visar över normalt tryck kan det finnas överskott av fukt i systemet.Om luftbubblor hittas i visningsfönstret finns luft i systemet.

Justering av expansionsventil

När öppnandet avexpansionsventilär stor eller liten, kan den justeras.Den stora öppningen gör att lågtrycket är lite högt, och högtrycket är lågt men inte uppenbart, och kyleffekten är inte bra.Om öppningen är liten är högtrycket högt och lågtrycket lågt [den mest uppenbara ökningen av olja].Ytan på rörledningen är också lätt att frosta.... Det finns ett hål på sidan av expansionsventilen, som kan justeras med ett verktyg.[Spänn] inåt är att minska det, och vice versa.

auto expansion valve

 


Posttid: 2022-07-02