Tryckbrytare

Tryckbrytaren är installerad i kylmedelscirkulationsrörledningen i billuftkonditioneringen för att detektera trycket i kylcirkulationssystemet och aktivera motsvarande skyddskrets när trycket är onormalt för att förhindra skador på systemet.Vårt team har stark FoU-kapacitet, och dess teknologi täcker diffusionskisel, keramiska motstånd, keramiska kondensatorer och mikrosmältningsprocesser av glas.Och har aktivt utvecklat andra typer av sensorer.